මොහාන් ද සිල්වා ට නීති ගැටලුවක් !

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාල මහතාගේ පාර්ශවයෙන් මෙවර ක්‍රිකට් නිලවරණයට සභාපති ධූර අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇති මොහාන් ද සිල්වා මහතාට එම ධූරයට ඉදිරිපත්වීමට නීතිමය බාධාවක් පැමිණ ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ සමයේදී ක්‍රීඩා පනතට සිදු කළ සංශෝධණ හේතුවෙනි.

සිල්වා මහතාට අදාළ ධූරයට තරග කළ නොහැකිව ඇත්තේ නව සංශෝධනයට අනුව එහි ii වන කොටස (05) (04) (උ) හි දක්වා ඇති "ක්‍රීඩා පනතේ 32 වන වගන්තිය යටතේ නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති සහ ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා පනතේ 32 වැනි වගන්තියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර ඇති යම් ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයක කමිටුවේ ධූරයක් දරන්නකු වී සිටියේ නම්...එවැනි පුද්ගලයකු යම් ජාතික ක්‍රීඩා සංවිධානයකට තෝරා පත් කර ගනු ලැබීමට හෝ එසේත් නැත්නම් ගෙවීම් ලබන හෝ නොලබන යම් ධුරයක් දැරීමට හෝ ගෙවීම් ලබන හෝ නොලබන යම් තනතුරක් දැරීමට හෝ යම් ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයක කමිටුවක සාමාජිකයකු වීමට හෝ ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයක අනුබද්ධ ක්‍රීඩා සමාජයක හෝ සංවිධානයක නාමිකයකු වීමට හෝ නුසුදුස්සකු විය යුතු ය.” යන කොන්දේසිය හේතුවෙනි.

සිද්වා මහතා වසර 2001ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධූරය දරණ සමයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සාමාජිකයකුව සිටි අතර කිරිඇල්ල මහතා විසින් අදාළ කමිටුව විසිරුවා හැර අතුරු කමිටුවක් පත්කරනු ලැබීය. එසේ කිරිඇල්ල මහතා එවකට පවැති ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසුරුවා හරින ලද්දේ ක්‍රීඩා පනතේ 32 වැනි වගන්තියට අනුව බව පැවසේ.

එසේම, මොහාන් ද සිල්වා මහතා 2004 – 2005 කාලයේදී ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාව කටයුතු කරන සමයේදී එවකට ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාව සිටි ජීවන් කුමාරතුංග මහතා ක්‍රිකට් ආයතනය විසුරුවා හැර ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවක් පත්කර තිබේ.

MirrorGames.lk © 2019

Search