මලික් හා රොෂිටා ශූරතා දිනති

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

2018 සම්මේලන කුසලාන කැරම් තරගාවලියේ කේවල පිරිමි ශූරතාව ෂයිඩ් මලික් දිනා ගනිද්දී, කාන්තා අංශයේ කේවල ශූරතාව දිනා ගැනීමට ජෝසප් රොෂීටා සමත් වූවාය.

 

කොහුවල  කැරම් සම්මේලන ශාලාවේදී, මෙවර තරගාවලිය පැවැත්වුණු අතර මෙවර තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාන් 400 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වූහ. 

පිරිමි කේවල අනුශූරතාව සුරේෂ් මධුවන්ත දිනාගනිද්දී, මධුවන්ති ගුණදාස කාන්තා කේවල අනුශූරතාව දිනා ගත්තාය.

MirrorGames.lk © 2020

Search