කණිෂ්ට තේරීම් කමිටුව පත්වීම් ලිපි බාර ගනියි

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කණිෂ්ඨ ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති රන්ජිත් මධුරසිංහ මහතා ඇතුලු සෙසු සාමාජිකයින් අද (08) දින ගරු විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අතින් පත්වීම් ලිපි ලබා ගන්නා ලදි.

ජාතික මට්ටමේ 15, 17, 19  න් පහළ හා 23 න් පහළ කණ්ඩායම් මෙන්ම පළාත් කණ්ඩායම්  හා සංචිත තේරිමේ වගකීම මෙම කමිටුවට පැවරී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කණිෂ්ට තේරීම් කමිටුව

සභාපති - රංජිත් මධුරසිංහ මහතා

සාමාජිකයින්                   

රන්ජන් පරනවිතාන මහතා

ගජබා පිටිගල මහතා

නිශාන්තන් මහතා

කේ.එච් නන්දසේන මහතා

ගාමිණී වික්‍රමසිංහ මහතා

ඩිල්ශාන් ද සිල්වා මහතා

නිලන්ත රත්නායක මහතා

එෆ්. මහරූෆ් මහතා

MirrorGames.lk © 2019

Search