2032 වසරේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල ඉන්දුනීසියාවේද?

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

2032 වසරේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සත්කාරකත්වය ලබාදීමට ඉන්දුනීසියාව ලංසු ඉදිරිපත් කර තිබේ.

2018 වසරේ ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ සත්කාරකත්වය ලබා දුන්නේද ඉන්දුනීසියාවයි.

ස්විට්සර්ලන්තයේ ඉන්දුනීසියානු තානාපතිවරයා විසින් පසුගිය සතියේ අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව වෙත නිල වශයෙන් සත්කාරකත්වය සම්බන්ධයෙන් ලිපිය භාරදී තිබේ.

අනතුරුව අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව විසින් එය පිළිගෙන ඇති බව සඳහන්.

පසුගිය වසරේ ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ සත්කාරකත්වය ඉන්දුනීසියාව විසින් ලබාදී ක්‍රීඩා උළෙල සාර්ථක අවසන් කිරීමට ඔවුන් සමත් විය.

කෙසේ වෙතත් 2032 වසරේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා ඉන්දියා ,උතුරු කොරියාව සහ දකුණු කොරියාව ද ඉදිරිපත් තිබෙන අතර ඔවුන්ගෙන් සත්කාරකත්වය සඳහා ඉන්දුනීසියාවට ප්‍රබල අභියෝගයක් වන බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේය.

MirrorGames.lk © 2020

Search